1. Notice
  2. 공개자료실

공지사항

번호
제목
글쓴이
공지 정전으로 인한 홈페이지 중단 안내
관리자
2017-08-07 4372
공지 멘토링 서비스
관리자
2009-03-06 19583
51 축산IT-두번째 특허 출원
박대희
2012-01-20 16228
50 축산-IT 첫번째 특허 출원
박대희
2012-01-19 7320
49 특허등록이 또 하나 더!
박대희
2011-12-23 7333
48 통계워크샾에 참석합니다
박대희
2011-12-17 7415
47 특허등록 하나더
박대희
2011-12-16 6760
46 최근 특허등록 2개
박대희
2011-12-16 7372
45 최근연구실업적
박대희
2011-11-30 9752
44 12/5 특강 "Sound Localisation"
박대희
2011-11-30 6430
43 Lab. 회식(3/14 밤)
박대희
2011-03-11 7893
42 8/17(화) 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-08-14 9688
41 8/10(화) 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-07-29 9574
40 7/20(화) 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-07-16 9610
39 7/14(수) 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-07-12 8485
38 7/6(화) 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-06-30 8070
37 6/29(화) 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-06-27 9824
36 6/22(화) 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-06-19 7682
35 6/8(화) Lab Seminar를 취소합니다
박대희
2010-06-07 7868
34 6/8 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-06-05 7499
33 6/01(화) 7:00 Lab 회식
박대희
2010-05-27 7653
32 5/25 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-05-24 7702