1. Notice
  2. 공개자료실

공지사항

번호
제목
글쓴이
공지 정전으로 인한 홈페이지 중단 안내
관리자
2017-08-07 5329
공지 멘토링 서비스
관리자
2009-03-06 20409
51 축산IT-두번째 특허 출원
박대희
2012-01-20 16614
50 축산-IT 첫번째 특허 출원
박대희
2012-01-19 7606
49 특허등록이 또 하나 더!
박대희
2011-12-23 7570
48 통계워크샾에 참석합니다
박대희
2011-12-17 7632
47 특허등록 하나더
박대희
2011-12-16 7050
46 최근 특허등록 2개
박대희
2011-12-16 7620
45 최근연구실업적
박대희
2011-11-30 10106
44 12/5 특강 "Sound Localisation"
박대희
2011-11-30 6757
43 Lab. 회식(3/14 밤)
박대희
2011-03-11 8129
42 8/17(화) 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-08-14 10033
41 8/10(화) 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-07-29 9936
40 7/20(화) 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-07-16 10039
39 7/14(수) 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-07-12 8803
38 7/6(화) 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-06-30 8358
37 6/29(화) 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-06-27 10243
36 6/22(화) 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-06-19 7986
35 6/8(화) Lab Seminar를 취소합니다
박대희
2010-06-07 8166
34 6/8 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-06-05 7779
33 6/01(화) 7:00 Lab 회식
박대희
2010-05-27 7940
32 5/25 7:30 Lab Seminar
박대희
2010-05-24 7968